Privacy / Disclaimer  Vragen? Bel 073-5223424 voor informatie en advies

Winkelwagen

Privacy / DisclaimerPrivacy
De gegevens die wij van u krijgen wanneer u een product bestelt via de website van Vital Direct B.V. worden alleen voor de afhandeling van de betaling en de verzending gebruikt. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Dit geldt ook voor de gegevens die wij van u krijgen wanneer u van het contactformulier gebruik maakt of wanneer u op andere wijze contact met ons heeft. 
 
Disclaimer
Niets uit deze website mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Vital Direct BV.
 
Vital Direct BV garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Vital Direct BV betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.
 
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging en Vital Direct BV kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke foutieve informatie.
 
Alle informatie op deze website, inclusief informatie die gerelateerd is aan medische en gezondheidsklachten, producten en behandeling, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie. Vital Direct BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirecte als directe schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan nooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de website gepresenteerde informatie ontleend worden.
 
Vital Direct BV wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze website en/of derden wordt genomen.
 
In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Vital Direct BV niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere websites, verwijzing naar een product, proces of dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.